Försäkringar

Vi har samtliga företagsförsäkringar tecknade hos Trygg-Hansa !

Transportöransvarsförsäkring nr 01765909815

Denna försäkring omfattar vårt ansvar enligt Sveriges Åkeriföretags allmänna bestämmelser för bohagsflyttningar.
Försäkringen är kopplad till specifikt fordon och gäller med flytt i vårt flyttfordon med reg. nr: KPD981.

Ansvarsförsäkring
Ersätter andra typer av skador som våra arbetare kan orsaka under arbetets gång,
t ex skada skedd inne i lägenheten eller trapphus mm.

Har Ni frågor rörande någon av våra försäkringar – ta kontakt med oss!